Izstāde “Skolas laiks” 2.tēma - Skolēnu darbu izstādes

Nozīmīgi notikumi skolas dzīvē bija regulāri rīkotās izstādes, kur katrs audzēknis varēja izrādīt savas mākslinieciskās prasmes un talantus. Stundu laikā un pēcpusdienas pulciņos bērni zīmēja, darināja rokdarbus, virpoja un izgrieza koka priekšmetus, mācījās konservēt, pina grozus un apguva daudzas citas noderīgas iemaņas. Par šo darbu rezultātiem priecājās ne tikai paši skolnieki un viņu skolotāji, bet arī vecāki, kam bērni pasniedza izgatavotās lietas kā svētku dāvanas.