Izstādes "Skolas laiks" 4. tēma - Svētki

Dažādajiem skolu svētkiem bija savs laiks un atšķirīgi iemesli. Ar svinībām atzīmēja mācību sākumu un noslēgumu, īpaši rīkotās izstādēs un koncertos vecāki varēja iepazīties ar savu bērnu sasniegumiem un skola, kam šādi pasākumi padevās vislabāk novadā, guva papildus cieņu un prestižu. Bieži mācību gada beigās vairākas skolas apvienoja spēkus, lai organizētu Bērnu svētkus, kuru nosaukums un veidols laika gaitā stipri mainījās, taču jaunatnes radošais prieks vienmēr atrada kā izlauzties caur pieaugušo izliktajiem lozungiem.