Izstādes "Skolas laiks" 9.tēma - Ekskursijas

Sākot ar 20.gs. 20.gadiem skolas programmās tika iekļautas mācību ekskursijas. Ekskursiju laikā skolēni iepazinās ar noteiktiem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem. Padomju periodā papildus ekskursijas sāka piešķirt par īpašiem sasniegumiem - labām sekmēm mācībās, rezultātiem makulatūras vākšanā, panākumiem sportā u.c. gadījumos.