Izstādes "Skolas laiks" 10.tēma – Pārgājieni

Lai iepazītos ar dzimto novadu, skolnieki devās pārgājienos ar iepriekš noteiktu mācību mērķi. Ceļojuma laikā viņi iepazinās ar ievērojamākajām vietējās dabas ainavām un celtnēm, tikās ar interesantiem cilvēkiem. Padomju varas gados pēc pārgājieniem ''Pretim zelta rudenim'', ''Baltā ziema'' vai ''Pretim pavasarim'' veidoja ilustratīvus aprakstu albumus un izstādes.