Izstādes "Skolas laiks" 17.tēma – Pionieri, oktobrēni

Līdz ar Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā tika likvidētas iepriekš pastāvējušās jaunatnes organizācijas - skauti, gaidas un mazpulki. To vietā izveidoja trīs vecuma pakāpju komunistiskās audzināšanas sistēmu - Oktobrēni, pionieri un komjaunieši. Pionieros uzņēma skolnieki  no 10 līdz 14 gadu vecumam. Pionieru organizācija bija dibināta, lai aizstātu skautu kustību, tādēļ saglabāja daudzas skautisma iezīmes - dziesmu vakarus pie ugunskura, kopīgas spēles, praktisku iemaņu apguve. Pionieru pulciņi starpā regulāri organizēja sacensības mācību sasniegumos, sportā un citās par padomju cilvēkam piedienīgām uzskatītās aktivitātēs. Latvijā pionieru organizāciju izveidoja 1940.gadā un tā pārtrauca darbību gadu pirms neatkarības atgūšanas.