Izstāde "Skolas laiks" 1.tēma - Pasākumi

Skolas gaitas vienmēr bijušas bagātas ar jauniem iespaidiem, jautriem notikumiem, pieredzes gūšanu un godā turētām tradīcijām. Skolas bērni ne tikai apguva uzdoto, bet arī pulcējās, spēlējās un mācījās sadzīvot ar citiem. Laiki mainījās, varas nāca un gāja, bet skolnieki turpināja dziedāt, dejot, spēlēt teātri un sportot. Dažas reizes gadā viņu talantus varēja novērtēt arī uz skolas vai pilsētas pasākumiem atnākušie skatītāji. Pirmās republikas laikā īpašā godā turēja gadskārtējos pateicības dievkalpojumus luterāņu baznīcā, kur skolu audzēkņi uzstājās ar iepriekš gatavotiem priekšnesumiem.