Lukturi

Svētku laikam piedāvājumā:

LUKTURI

gaismas nešanai tumsā

  • mājsaimniecēm - glāžoti no stipra koka;

  • pārmijniekiem - kunstīgi Vāczemes bleķa,

darbināmi ar petroleju, karbīdu;

  • nakts darbiem – petrolejas sikspārņi,

lieli un mazi


Centra kioskā no 2023.gada 11.decembra