Izstādes

Izstāde "Dāvinājums pilsētai"

Izstāde "Dāvinājums pilsētai" atspoguļo daļu no Limbažu muzejā saņemtajiem dāvinājumiem laika posmā no 2014 līdz 2019. gadam. Līdz 2019. gada 1. maijam muzeja krājumā bija 52406 priekšmeti.

Pēdējo 5 gadu laikā muzejs ir kļuvis bagātāks par 3433 vienībām, no kurām neliela daļa ir pirktas - kopā 48 priekšmeti.

Lielākā daļa no krājumā uzņemtajiem priekšmetiem ir fotogrāfijas, dokumenti, rokraksti un iespieddarbi. Krājums papildināts arī ar mēbelēm, darba rīkiem, interjera tekstilijām, apģērbiem u.c. vēstures liecībām.

Katrs no 109 dāvinātājiem devis savu ieguldījumu, lai nākamās paaudzes varētu uzzināt kā esam dzīvojuši pirms 100, 50 vai nieka 2 gadiem, jo arī vakardiena jau ir vēsture.

Izstāde būs apskatāma līdz 2019. gada 31. augustam. .