Kontakti

Tālrunis: (+371) 28682410

E-pasts: limbazu.muzejs@limbazunovads.lv

Adrese: Burtnieku iela 7, Limbaži, LV-4001

Muzeja direktore: Elēna Silāja
Tālrunis: (+371) 64070894, (+371) 26023491
E-pasts: elena.silaja@limbazunovads.lv

Galvenais muzeja speciālists: Gundars Plešs
Tālrunis: (+371) 28651761
E-pasts: gundars.pless@limbazunovads.lv

Vēsturnieks: Juris Pavlovičs
Tālrunis: (+371) 29624175
E-pasts: juris.pavlovics@limbazunovads.lv

Galvenā krājuma glabātāja: Diāna Nipāne
Tālrunis: (+371) 64070632, 28790256
E-pasts: diana.nipane@limbazunovads.lv

Krājuma glabātāja: Ieva Celmiņa
Tālrunis: (+371) 64070632, 28876212
E-pasts: ieva.celmina@limbazunovads.lv

Ekspozīciju un izstāžu kuratore: Aija Brikmane
Tālrunis: (+371) 64070632
E-pasts: limbazu.muzejs@limbazunovads.lv

Izglītojošā darba speciāliste: Laila Krastiņa
Tālrunis: (+371) 26615142
E-pasts: laila.krastina@limbazunovads.lv

Darba ar apmeklētājiem speciālistes: Diāna Komarova, Brigita Stepurēviča
Tālrunis: (+371) 28682410

E-pasts: limbazu.muzejs@limbazunovads.lvApkopēja: Sarmīte Tušinska
Sētnieks: Arkādijs Vaičuks

Rekvizīti

Limbažu novada pašvaldība Limbažu muzejs
Reģ. Nr.90009114631
PVN kods: LV90009114631
Juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001
SEB BANKA
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.LV04UNLA0013015130642

Limbažu muzeja logo

E-adrese:


Kontaktu forma