Muzeju nakts

Muzeju nakts ir Francijas Kultūras un komunikācijas ministrijas iniciēts starptautisks pasākums, kurā iesaistās Latvijas muzeji. Akcijas mērķis ir ar demokrātiskiem un netradicionāliem paņēmieniem pievērst sabiedrības uzmanību kultūras mantojumam, kas glabājas muzejos. Muzeju nakts notiek Starptautiskajai Muzeju dienai (19. maijs) tuvākajā sestdienā. Akcijas pasākumi tiek organizēti no plkst. 19:00 – 01:00. Katru gadu Muzeju naktij tiek noteikta devīze. Latvijā Muzeju nakts pasākumi tiek organizēti kopš 2005. gada. Limbažu muzejs akcijā Muzeju nakts piedalās no 2006. gada, un šobrīd tas ir viens no gada lielākajiem pasākumiem Limbažu novada kultūras dzīvē.

Muzeju nakts 2019

Limbažu muzejā 2019. gada 18. maijā atklāja izstādi Dāvinājums pilsētai, kas atspoguļo daļu no Limbažu muzejā saņemtajiem dāvinājumiem laika posmā no 2014 līdz 2019. gadam. Līdz 2019. gada 1. maijam muzeja krājumā bija 52406 priekšmeti.
Pēdējo 5 gadu laikā muzejs ir kļuvis bagātāks par 3433 vienībām, no kurām neliela daļa ir pirktas - kopā 48 priekšmeti.
Lielākā daļa no krājumā uzņemtajiem priekšmetiem ir fotogrāfijas, dokumenti, rokraksti un iespieddarbi. Krājums papildināts arī ar mēbelēm, darba rīkiem, interjera tekstilijām, apģērbiem u.c. vēstures liecībām.

Muzeju nakts 2017

Muzeju nakts 2016

Muzeju nakts 2015

Muzeju nakts 2010

 .