Piedāvājums

Ekspozīcijas
Limbažu muzeja izstāžu zāles un vēstures ekspozīcija atrodas 19. gs. sākumā celtajā Rīgas rātes jaunajā pilī jeb Pilsmuižas pārvaldnieka ēkā Burtnieku ielā 7. Šeit apskatāma Limbažu pilsētas un apkārtnes vēsturei veltītā ekspozīcija "Pilsēta, novads, jūra" un Latvijas Republikas himnas autoram veltītā ekspozīcija "Baumaņu Kārlis un viņa laiks". Bijušajā Limbažu ugunsdzēsēju depo telpās Torņa ielā 3, iekārtotas divas  ekspozīcijas, viena veltīta Limbažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vēsturei, otra Limbažu muzeja tehnisko ierīču kolekcijai un ir izveidota kā atklātā krātuve.

Izstādes
Divās maināmo izstāžu zālēs muzeja viesus regulāri priecē arī visdažādākajām tēmām veltītas ceļojošās, muzeja darbinieku veidotas vai mākslas izstādes.

Skolas soma
Sākot ar 2018. gada septembri Limbažu muzeju “Skolas somas ietvaros “ ir apmeklējušas Salacgrīvas, Ainažu un Rīgas novada skolas un interešu centri.
Skolas somas ietvaros  ir novadītas vairākas muzeja stundas, kuru tēma sasaucas ar Latvijas simtgadi, piemēram: "Latvijas Sarkanbaltsarkanā karoga stāsts”, Galda spēle: “Latvijai 100” un citas.

Muzejpedagoģiskās programmas

Atbilstoši sezonai piedāvājam dažādas programmas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.


Telpu noma
Piedāvājam telpu nomu muzejā konferencēm, sanāksmēm un citiem pasākumiem. Telpu nomas izmaksas 10 Eur/ h.