Ekspozīcijas

Šobrīd norit Limbažu muzeja pamatekspozīcijas ''Perpetuum mobiles. Limbažu pilsētas un novada kultūrvēsturiskie procesi un saimnieciskā dzīve” iekārtošana. Jaunā ekspozīcija apmeklētājiem tiks atvērta 2021.gada novembrī.

"Baumaņu Kārlis un viņa laiks”

Stāstījums par Latvijas Republikas himnas autora Baumaņu Kārļa dzīvi un devumu.

Ekspozīcija izvietota Limbažu pilsmuižas ēkā - muzeja 1.stāva zālē, kurā ir pilnībā rekonstruēts 19.gs. 2.puses. interjers, izmantojot Limbažos un apkārtnē lietotas autentiskas mēbeles un iekārtojumu. Izstādes apmeklētāji gūs ieskatu ne tikai par Baumaņu Kārļa dzīvi, bet arī radīs priekšstatu par saimnieciskajām norisēm un saviesīgo dzīvi, laikā, kad Limbažos dzīves nogali pavadīja Baumaņu Kārlis. Ekspozīcijā ir atspoguļota arī mazpilsētas daudznacionālā kultūrvide un pilsētas sadzīve gadsimtu mijā, kā arī Baumaņu Kārļa saistība ar tā laika ievērojamākām Latvijas personībām: Ausekli, Fr. Brīvzemnieku, Alunānu u.c.

Komponista dzīve bijusi cieši saistīta ar Limbažu novadu - viņš dzimis Viļķenē, mācījies Limbažos, arī viņa mūža pēdējie gadi pēc atgriešanās no aktīvās dzīves Pēterburgā pavadīti Limbažos. Tolaik viņš iesaistījās mazpilsētas sabiedriskajā dzīvē, darbojoties Saviesīgajā biedrībā. Pateicoties viņa dāvinātajām grāmatām, pilsētā izveidojās pirmā publiskā bibliotēka. Valsts himnas autors apglabāts Limbažu kapos.

"Tehnisko ierīču kolekcija"

Funkcionē arī kā atklātā krājuma glabātava.

"Limbažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"