Izstādes "Skolas laiks" 6.tēma – Mežu dienas

Sākot ar 1928.gadu Latvijas Republikā katru pavasari tikušas rīkotas Mežu dienas - īpaši pasākumi, kuru ietvaros stādīti koki un krūmi, kā arī organizētas lekcijas un ekskursijas. Pedagogu uzraudzībā šajos darbos aktīvi iesaistījās arī skolu jaunatne, kas parasti strādāja pie parku, sabiedrisko vietu un mežu jaunaudžu stādīšanas. Kopjot savas pilsētas un skolas apkārtni, audzēkņi mācījās turēt godā dzīvo dabu un saprast tās skaistumu.