Izstādes "Skolas laiks" 14.tēma - Skauti

Skautu kustība radās 20.gs. sākumā, kad angļu ģenerālis Roberts Beiden-Pauels sapulcināja 20 zēnus, kuri nometnes apstākļos apguva dažādas izdzīvošanas mākas. Skautu darbība tiek balstīta uz pašaudzināšanas sistēmu, kuras pamatakmens ir skautu solījumi un likumi -patiess, uzticīgs tēvijai, pašaizliedzīgs un palīdzīgs, draudzīgs un iecietīgs, pieklājīgs, dabas draugs, paklausīgs, možs grūtībās, darbīgs un taupīgs, tīrs domās, vārdos un darbos. 1921.gadā tiek reģistrēta Latvijas Skautu Centrālā organizācija. Skautu organizācija Limbažos darbojās no 1932.gada līdz 1938.gadam skolotāja A.Nusberga, vēlāk M.Kļaviņa vadībā.