Izstādes "Skolas laiks" 15.tēma - Gaidas

Pēc skautu dibināšanas Beidens - Pouels nolēma radīt analoģiskas ievirzes organizāciju angļu meitenēm. Viņa sieva Olave 1912.gadā kļuva par pasaules Gaidu kustības vadoni. Organizācijas mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu augšanu un izglītošanos, ļaujot meitenēm apgūt dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas, vienlaikus kļūstot par apzinīgām savas valsts un pasaules pilsonēm. Gaidu nodarbības notiek mazās grupās, atbilstoši dalībnieču interesēm, mācoties izprast dabu un cilvēku sabiedrību.